Nyheter

6 July 2016
NSSLGlobal and FleetCom create Strategic Alliance in Norway

Read more

IsatPhone Link kan gi midlertidig telefoni-tjenester til bygdesamfunn, eller arbeidsplasser, uten tilgang til telenett eller mobilnett. Løsningen passer også som ekstra sikkerhet til tele- og mobil-nettet ved naturkatastrofer eller ved tekniske feil.   

To IsatPhone Link løsninger er tilgjengelig, Terra 400 for enkel telefoni via tilkoblet analog telefon, og Terra 800 med integrert håndsett, SMS-funksjon og en ekstra SIM-leser for flere brukere.

Terra 800

Terra 400

 

Vennligst kontakt oss for mer informasjon og priser

Fleetcom AS
Tel.: +47 32850830
epost: sales@fleetcom.no

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering