Nyheter

6 July 2016
NSSLGlobal and FleetCom create Strategic Alliance in Norway

Read more

EXPLORER 727 / 325

EXPLORER 727 og EXPLORER 325 gir bredbånd data, med forskjellig hastighet, og telefoni til alle typer kjøretøyer via satellitt. Enten du er engasjert i forsvar, humanitære operasjoner, live radio og TV-sendinger, eller telemedisin, får du en raskt og robust kommunikasjon du alltid kan stole på - uavhengig av mobildekning og telenett.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon og priser

Fleetcom AS
Tel.: +47 32850830
epost: sales@fleetcom.no

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering